Gina Doekhie van Fox-IT officieel Gerechtelijk deskundige voor strafrecht

14 februari 2019
Fox-IT

Fox-IT kan hierdoor als eerste Nederlandse commerciële partij digitaal forensisch onderzoek onafhankelijk aanbieden in strafrechtzaken

Fox-IT maakt bekend dat forensisch IT expert Gina Doekhie is ingeschreven in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) voor het strafrecht. Hierdoor is Fox-IT de eerste en vooralsnog enige commerciële organisatie in Nederland die met haar expertise op gebied van digitaal forensisch onderzoek kan bijdragen aan de rechtspleging in het strafrecht.

Digitaal forensisch advies wordt steeds belangrijker in de civiele rechtsspraak en het strafrecht. Onderzoek moet op de juiste manier worden uitgevoerd, opdat het door de rechter kan worden geaccepteerd. Het vereist zeer specifieke kennis en capaciteit om bewijzen van cybercriminaliteit snel, effectief en accuraat te kunnen identificeren en interpreteren. De combinatie van expertise op gebied van digitaal forensisch onderzoek en diepgaande kennis over juridische procedures is zeldzaam.

 De Wet deskundige in strafzaken stelt eisen aan de kwaliteit, betrouwbaarheid en bekwaamheid van deskundigen. Deze wet is op 1 januari 2010 in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet is ook het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) opgericht. Voor inschrijving in het NRGD moeten kandidaten door een internationale, deskundige en objectieve commissie worden getoetst. Als geregistreerd deskundige is de deskundigheid van Gina objectief erkend en is een wettelijke erkenning van haar vakbekwaamheid. De titel ‘Gerechtelijk deskundige’ staat op persoonlijke naam, en stelt Gina en dus ook Fox-IT in staat om met haar expertise een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk belang.

Fox-IT heeft met Gina Doekhie, Steffen Moorrees & Ivo Pooters nu drie Gerechtelijk deskundigen in huis op het gebied van civiel recht. Dankzij haar registratie kan Gina nu door de rechtbank ook worden ingeschakeld voor onderzoek in het strafrecht. De inschrijving in het NRGD heeft tot gevolg dat Fox-IT de eerste commerciële organisatie in Nederland is, die met haar expertise kan bijdragen aan de rechtspraak in het strafrecht.

 Doekhie zegt zelf over haar benoeming tot Gerechtelijk deskundige voor het strafrecht: ‘’Dit is een belangrijke stap om bij te dragen aan het strafproces van digitale criminaliteit. Dankzij deze registratie mag ik mijn expertise inzetten om rechters te helpen bij het komen tot hun oordeel. Gezien de groeiende complexiteit en omvang van cybercriminaliteit hoop ik hen daarbij van waarde te kunnen zijn.”