Jonge vrouwen staan negatiever tegenover lenen, maar hebben bijna 3 keer zoveel schuld als jonge mannen

26 juni 2017
Ferratum

Uit onderzoek naar leengedrag onder Nederlandse jongeren van 24 tot 35 jaar blijkt dat de opinie over geld lenen lijnrecht tegenover de praktijk staat. Vrouwen zijn negatiever over lenen dan mannen, maar lenen in de praktijk bijna drie keer zoveel vergeleken bij hun leeftijdsgenoten van het andere geslacht. Daarnaast stelt een kwart van de groep van 30-35 jaar dat zij geen geld lenen tegenover slechts 16 procent van de groep van 24 tot 29 jaar. Maar verrassend genoeg lenen de dertigers in de praktijk vaker dan de twintigers. Tenslotte valt op dat mannen meer lenen voor leuke dingen zoals kleding, cadeaus en uitstapjes en vrouwen voor serieuzere zaken zoals rekeningen en hun studie.

Vrouwen bakken zoete broodjes als het gaat om geld lenen

Ruim driekwart van de jongeren (78 procent) er geen voorstander van om geld te lenen. Vrouwen zijn daarbij een stuk stelliger dan mannen (80 procent versus 63 procent). In de praktijk blijkt echter dat vrouwen momenteel meer geld verschuldigd zijn aan bedrijven en bekenden. Bij bedrijven staat er bij vrouwen 1.110 euro open en bij mannen is dat 392 euro. Ook hebben vrouwen bij andere mensen momenteel 235 euro schuld, waar mannen 83 euro schuld hebben.

Dertigers lenen vaker geld dan twintigers

De groep van 30 tot 35 jaar is positiever over het lenen van geld dan de groep van 20 tot 29 jaar (33 procent versus 24 procent). Een kwart van de dertigers stelt echter ook dat zij eigenlijk nooit lenen, tegenover slechts 16 procent van de twintigers. De respondenten werd echter ook gevraagd wat zij het laatste half jaar geleend hadden en dat liet een ander beeld zien. Bij de dertigers staat geld wel degelijk in de top drie. Zij leenden vooral gereedschap, boeken en geld. Bij de twintigers bestaat de top drie uit boeken, eten en gereedschap.

Mannen lenen vaker voor kleren dan vrouwen

De bestemming van het geleende geld varieert. De respondenten geven aan vooral voor incidentele rekeningen en studiekosten te lenen. De studiekosten zijn voor bijna de helft van de twintigers een reden om te lenen (47 procent), waar dit bij de dertigers bijna een kwart is (23 procent).

Als mannen geld lenen valt het op dat zij dat vaker uitgeven aan leuke dingen dan dat vrouwen dat doen. Zo spenderen het geld dan aan kleding, cadeaus en uitstapjes. Vrouwen lenen vooral voor incidentele rekeningen. Ook lenen ze vaker dan mannen voor hun studie (39 procent versus 31 procent).

Over het onderzoek

Het onderzoek naar het leengedrag onder jongeren is in mei 2017 uitgevoerd door Novio Research in opdracht van Ferratum, onder 259 Nederlandse jongeren tussen de 24 en 35 jaar. Zij werden gevraagd naar hun mening over lenen, leengedrag en financiële vangnetten.