Nieuwe Cryptshare SMS Gateway vereenvoudigt uitwisseling wachtwoorden

3 december 2018
Cryptshare

Cryptshare, leverancier van e-mail encryptiesoftware, lanceert in december de SMS Gateway-functie voor de eenvoudige uitwisseling van wachtwoorden via SMS. De Gateway is het eerste resultaat van het QUICK-initiatief om het gebruiksgemak van Cryptshare verder te vergroten.

Bij het gebruik van Cryptshare worden wachtwoorden voor e-mails en bestanden altijd los van de e-mail verstuurd, ter authenticatie van de ontvanger.  Binnen eerdere releases van Cryptshare gebeurde het delen van de wachtwoorden bij vertrouwelijke informatie buiten het systeem om. Cryptshare-klanten richtten zelf een werkwijze in voor de uitwisseling van de  wachtwoorden, passend bij het gewenste beveiligingsniveau van de organisatie.

In deze nieuwe versie van Cryptshare kunnen de wachtwoorden op een hele eenvoudige manier met de ontvanger gedeeld worden. In het dialoogvenster van Crypsthare kan de gebruiker aangeven dat het wachtwoord per SMS aan de ontvanger  verstuurd moet worden. Het systeem doorzoekt automatisch de contactendatabase om het juiste telefoonnummer bij het e-mailadres te plakken. Als een ontvanger niet in de database staat, kun je het mobiele nummer zelf invullen.

Met de SMS Gateway sorteert Cryptshare voor op de QUICK-technologie, die in het eerste kwartaal van 2019 verwacht wordt. QUICK automatiseert de uitwisseling van wachtwoorden tussen verzender en ontvanger.  Dat werkt als volgt. Bij het  eerste contact tussen verzender en ontvanger wordt een wachtwoord uitgewisseld, bijvoorbeeld via een SMS. Dit wachtwoord zorgt voor de authenticatie van de betrokken communicatiepartner. Vervolgens wordt op basis van die authenticatie door Cryptshare een unieke beveiliging per e-mail aangelegd op alle toekomstige e-mailcommunicatie met die partner. Dat wachtwoord wordt automatisch toegekend, zonder dat de verzender of ontvanger daar extra handelingen voor hoeven uit te voeren.

“Voorheen moesten Cryptshare-gebruikers zelf het wachtwoord uitwisselen met de ontvanger van de Cryptshare e-mail. Met de SMS -functie maken we dit proces gebruiksvriendelijker en sneller. Als we straks QUICK lanceren, wordt het veilig delen van vertrouwelijke informatie helemaal een fluitje van een cent”, aldus Lucien Barink, General Manager Benelux bij Cryptshare.