Onderzoek door MobileIron: authenticatie op basis van mobiele devices en biometrisch toegangsbeheer dicht de kloof tussen krachtige beveiliging en eenvoudige toegang voor eindgebruikers

19 juli 2019
MobileIron

Uit onderzoek door EMA in opdracht van MobileIron blijkt dat mobiele devices de toekomst van digitale ID’s vertegenwoordigen; 84% van alle organisaties is van plan om de komende twee jaar nieuwe authenticatieoplossingen in gebruik te nemen

MobileIron, leverancier van het eerste zero trust-beveiligingsplatform dat mobiele devices gebruikt als bron van zekerheid, maakt de resultaten bekend van een nieuw onderzoek. Hieruit blijkt dat authenticatie op basis van mobiele devices met biometrisch toegangsbeheer de beste aanpak is voor organisaties die van het gebruik van wachtwoorden willen afstappen. Deze benadering biedt een eenvoudige implementatie, krachtige beveiliging en verbeterde productiviteit van eindgebruikers.

Enterprise Management Associates (EMA) deed in opdracht van MobileIron onderzoek naar de eisen, uitdagingen, toegevoegde waarde en de beste benaderingen voor de introductie van wachtwoordloze authenticatieoplossingen. De onderzoeksbevindingen staan in het rapport Passwordless Authentication: Bridging the Gap Between High-Security and Low-Friction Identity Management.

EMA heeft 150 IT- en beveiligingsmanagers bevraagd over diverse authenticatietechnologieën die zijn ontwikkeld als alternatief voor het traditionele, op wachtwoorden gebaseerde login-proces. Dit ging onder meer om authenticatieoplossingen op basis van mobiele devices, software tokens en hardware tokens, authenticatiecodes, biometrie, gedragsanalyse en certificaten.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat bedrijven aan de vooravond staan van wachtwoordloze toegang tot zakelijke diensten. Belangrijke bevindingen zijn onder meer:

  1. Meer dan 90% van alle respondenten gaf aan dat hun organisatie het afgelopen jaar te maken heeft gehad met een ernstige schending van het wachtwoordbeleid.
  2. Authenticatieoplossingen op basis van mobiele devices werden door de respondenten gezien als de eenvoudigste oplossing voor identiteitsbeheer; zij beschouwden het gebruik van eenmalige wachtwoorden als het meest uitdagend.
  3. De helft van de respondenten was van mening dat wachtwoordloze authenticatiebenaderingen veiliger waren dan het gebruik van wachtwoorden.
  4. Authenticatie op basis van mobiele devices en biometrisch toegangsbeheer bood volgens de respondenten het beste van beide werelden: gebruikseenvoud, krachtige beveiliging en verbeterde productiviteit van eindgebruikers.

“Dit onderzoek biedt nieuw bewijs voor het feit dat dat mobiele devices de toekomst zijn voor veilige toegang tot bedrijfsgegevens”, zegt Rhonda Shantz, de Chief Marketing Officer van MobileIron. “Authenticatie op basis van mobiele devices en biometrisch toegangsbeheer biedt een oplossing voor de prangende problemen die gepaard gaan met een sterke nadruk op traditionele, op wachtwoorden gebaseerde authenticatie. Mobiele beveiliging vormt daarmee een kerncomponent van digitale transformatie.”

MobileIron zorgde kortgeleden voor een brancheprimeur met de introductie van het eerste zero trust beveiligingsplatform voor mobiele devices. Gebruikers wordt een ‘zero sign on-ervaring’ geboden met de combinatie van het unified endpoint management (UEM)-platform van MobileIron en MobileIron Access.

Uit de onderzoeksresultaten van EMA blijkt dat er belangrijke kansen in het verschiet liggen voor mobiele platforms die voorzien in gebruiksvriendelijke technieken voor toegangsbeheer zoals biometrie. De reden hiervoor is dat deze platforms organisaties in staat stellen om gebruik te maken van hun bestaande devices. Dit voorkomt hoge implementatiekosten en gerelateerde uitgaven. “Door authenticatie op basis van mobiele telefoons te combineren met soepele authenticatietechnieken kunnen organisaties de beveiliging en productiviteit van eindgebruikers kracht bijzetten met één platform”, zegt Steve Brasen, onderzoeksdirecteur Endpoint & Identity Management bij EMA.

Een exemplaar van het onderzoeksrapport van EMA is hier beschikbaar.