Visual analytics-technologie van Tableau helpt het Europees Investeringsfonds (EIF) om inzicht te bieden in zijn investeringen in het bedrijfsleven

2 april 2019
Tableau

Dataproject zet een nieuwe norm voor de manier waarop overheidsorganisaties inzage bieden in hun data om hun investeringen in de publieke sector te rechtvaardigen 

Tableau, vooraanstaand leverancier van visual analytics-oplossingen, heeft zijn krachten gebundeld met het Europees Investeringsfonds (EIF) bij een datagestuurd initiatief om data over investeringen in zakelijke innovatie, ondernemerschap, economische groei en werkgelegenheid in EU-lidstaten toegankelijk en visueel te maken.

Het in Luxemburg gevestigde EIF heeft met de hulp van Tableau een interactieve kaart, gebouwd op AWS. Deze kaart biedt burgers en andere geïnteresseerden directe toegang tot investeringsdata. Op deze manier kunnen ze snel en eenvoudig zien hoe het EIF de afgelopen 25 jaar meer dan 136 miljard euro in kleine en middelgrote Europese bedrijven heeft geïnvesteerd. De data laat onder meer zien dat minstens 1,2 miljoen bedrijven baat hebben gehad bij de schuldfinanciering en inzet van andere financiële instrumenten door het EIF.

“De interactieve kaart zet een nieuwe norm voor de manier waarop internationale organisaties zoals het EIF relevante data delen om het rendement op investeringen inzichtelijk te maken voor hun aandeelhouders. Onze kaart maakt gebruik van real-time data om te laten zien hoe onze investeringen een positieve bijdrage aan de samenleving leveren. We maakten gebruik van de technologie van Tableau voor de ontwikkeling en realisatie van deze kaart. Dit stelt ons in staat om ons verhaal te vertellen op een manier die mensen de praktische waarde van onze tussenkomst in het veld laat zien”, zegt José Grincho, directeur Middle, Information & Back Office bij het EIF.

De interactieve kaart, die werd ontwikkeld in samenwerking met Tableau-partner The Information Lab uit Luxemburg, toont geïnteresseerden het aantal bedrijven dat financiële steun ontving en het verwachte aantal banen dat op het moment van de investering werd gecreëerd. Er kan hierbij doorgeklikt worden naar specifieke landen, Europese NUTS-regio’s en geogecodeerde adressen van bedrijven.

De vraag naar de interactieve kaart was afkomstig van de Europese Commissie, een van de grootaandeelhouders van het EIF. Het doel was om te laten zien hoe de Europese overheid zijn financiële middelen aanwent en de voordelen daarvan aan te tonen door ze te koppelen aan belangrijke aanjagers van economische groei. Het gebruik van visual analytics maakt het mogelijk om het publieke beleid transparanter te maken in een tijd waarin veel burgers vraagtekens zetten bij de relevantie van publieke instellingen voor hun dagelijks leven.

James Eiloart, senior vice president EMEA bij Tableau: “Publieke instellingen zijn op zoek naar nieuwe manieren om met burgers te communiceren. Het bieden van eenvoudige toegang tot visualisaties van overheidsdata biedt burgers de mogelijkheid om antwoorden op vragen te vinden en relevante inzichten op te doen. Het visualiseren van en verkennen van data biedt hen een effectieve manier om inzicht te verwerven in de manier waarop hun belastinggeld wordt aangewend voor het verbeteren van de samenleving. Ons werk met het EIF is daar een fantastisch voorbeeld van. Dit initiatief laat zien hoe overheidsorganisaties hun data kunnen openstellen aan het publiek op een manier die bijdraagt aan transparantie en die tastbare voordelen biedt.”

De interactieve kaart trok in het eerste jaar van zijn gebruik reeds 1.000 bezoekers per maand. Tot dusver is er sprake geweest van rond de 13.000 gebruikssessies.