CASE

Ciena

Doel van de campagne

 • Zichtbaarheid geven aan Ciena’s profiel door middel van kwaliteitsartikelen in IT, zakelijke en verticale vakbladen.
 • Behouden van stabiel aantal PR activiteiten en artikelen in de belangrijkste telecompublicaties.
 • Afstemmen van lokale PR met centraal ontwikkelde corporate campagnes
 • Creëren van lokaal aantrekkelijke invalshoeken die ondernemingen aanspreekt.

Aanpak

 • We hebben een lokale spin gegeven aan een Europees onderzoek onder bedrijven en het daarmee relevant gemaakt voor Nederlandse journalisten van IT vakbladen, verticale media en zakelijke pers.
 • We hebben Ciena’s samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de TERENA conferentie aangekondigd om optimale aandacht te vragen voor hun werk in Nederland en tijdens vooraanstaande Research en Education (R&E) evenementen.
 • We hebben content ontwikkeld die zich richtte op bredere IT trends in plaats van de ‘traditionele’ telecom trends.

Resultaten

 • 50% van de artikelen verschenen in IT, business en verticale publicaties (vergeleken met 18% in het jaar daarvoor).
 • Gemiddeld aantal artikelen per maand ging omhoog met 50%
 • 24 artikelen verschenen over het Europese onderzoek in o.a. ComputableAutomatiseringGids en Telecompaper.
 • 18 artikelen, zoals deze, gingen over Ciena’s expertise in de R&E sector
 • Andere artikelen gingen bijvoorbeeld over SecuritySDNInternet of ThingsNaaS en Big Data.
Interested to explore what we can do for you?
Neem contact op